Home Contact  
Financiële verantwoording Stichting tot behoud van de Cadzandse Dracht
Balans, verlies- en winstrekening 2023
Balans 31-12-2023 Verlies en Winstrekening 31-12-2023
 Debet   Credit   Debet   Credit 
Geschonken kleding 1,00 Donaties 396,75
Diverse kostuums 5,00 Presentaties enz. 1.295,00
Sieraden 8.786,00 Winterwonderwandeling  799,65
Boeken/naslagwerken 20,00 Sint Baafs 552,00
Kantoorinventaris 1,00 Sinte Pierse Feesten  420,00
Bank 1.972,88 Rente 3,19
Kas 0,00 Inventaris 185,00
Spaarrekening 11.500,00 Bankkosten 173,37
Reservering kleding/atrib. 2.500,00 Verzekering 47,60
Vermogen 19.758,88 Kantoorkosten/huisvestingskosten 647,98
22.285,88 22.258,88 Contributie/abonnementen 119,70
Diverse kosten  128,51
Loods 1.783,67
Winst 750,76
Vermogensvergelijking
Saldo 1-1-2023 12.722,12
Saldo 31-12-2023 13.472,88 3.651,59 3.651,59
750,76