Agenda/Nieuws Fotopagina  Anbi
Geschiedenis   Sponsoren Diversen 
                                    

Aan deze website wordt nog gewerkt


In Januari 2010 is de Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht opgericht. Door een
groep enthousiaste vrijwilligers die het belangrijk vinden om de Cadzandse Dracht in ere te
houden. De een vanuit een familielink en de ander vanwege gedrevenheid om erfgoed te
bewaren en de kennis over te dragen.
Als Stichting hebben we de volgende doelen die wij nastreven:

- Het bijdragen aan de instandhouding van een representatieve collectie van de Cadzandse Dracht;
- Het beheer van een collectie van de dracht;
- Het meer bekendheid geven aan de oorsprong en ontwikkeling van de dracht;
- Het vergroten en overdragen aan de kennis van de dracht, door middel van publicaties, presentaties en voordrachten;
- De verwerving en bundeling van relevante deskundigheid en alle wettelijke middelen, die de doelstellingen van de Stichting kunnen bevorderen.

Wilt u meer informatie over de Stichting of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, donateur of
sponsor? Stuur ons dan een mail via info@cadzandsedracht.nl

Het kijkhuis is te zien aan de Mariastraat nr 12 te Cadzand